tirsdag 5. januar 2016

Ideer og påminnelser etter ny lesing av Maria Hagstrøm: Nosarbete

Scott og jeg har trent spor en god stund - og det er lenge siden jeg har lest teori. Gjenoppfrisking av spordelen av boken, ga meg noen påminnelser - og ideer til hva jeg vil ta med inn i neste år. Noe av dette er vi bevisste, mens jeg nok ikke er like bevisst på andre ting.
 • Tren
  • på forskjellig underlag
  • under forskjellige forhold
  • m forskjellige sporleggere, gjerne en hel gruppe, men da må alle gå på rekke, og alle ta på evt gjenstander som legges ut.
  • m forskjellig liggetid. Husk også korte - enkle.
  • Ved lange, krevende spor kan du bryte underveis når hunden går bra - for å gi en pause
 • Belønning
  • hvilken belønning liker hunden best, det kan endre seg, og du skal ha noe som får han til å jobbe lenge
  • Legg flere godbiter i sporet nærmere slutten, gjenstander, vinkler - kan sikre bedre sporing, gjelder også etter underlagsskifte.
  • for å finne gjenstander må være god, hunden må ønske å finne gjenstander, ellers vil driften etter å spore trumfe gjenstandene.
  • for å markere må være god og trenes separat.
 • Gjenstander
  • Frysmarkering, tren på det separate, som det er nå, markerer han ikke lenge nok til at en dommer ville se det.
  • Pinner? For konkurranseformål. Trenes separat, pga tygging. Antagelig liten vits I.
  • Viljen til å ta dem i sporet
  • Antall
 • Sporinteresse
  • kan for noen ta overhand over funn-interessen og bli selvforsterkende. En ulempe er at et hvilket som helst spor vil da fortsatt være interressant, selv om det kan være feil spor, eller han skifter underveis. Holder du interessen for å finne noe - er det større sjanse at han går rett spor. (direkte motstrid til Gustafson som ikke vil ha slutt I sporet).
 • Teknikk
  • Høy nese, varier underlaget - eller tiden sporet har ligget slik at det blir nødvendig å følge det nøyere. 
  • Pass på vindretningen, ikke gi ham sjanse til å gå på overvær.
  • Fart - 
 • Lese hunden i sporet
  • konsentrer deg om hunden, la den beholde initiativet. Har det vært en annen sporlegger, så konsentrer deg fortsatt om hunden.
 • Linehåndtering
  • Pass på så du ikke styrer hunden med linen. Utrolig lett å gjøre. Jeg heller til å alltid (ville) ha den stramt når han går.
  • Gi nok line til at hunden "får frihet" - ikke blir pushet.
  • Følg med på hvordan hunden jobber, ikke hvor du tror sporet går. Dette gjelder også når du har med sporlegger Lise
 • En klurighet i hvert spor
  • Lag alltid en utfordring i sporet, på den måten videreutvikler du det.
  • Trestamme/gå i ring/ gå der ingen ville ventet/ over et gjerde/ inn og ut på en vei.
 • Forledningsspor
  • Tren kryssende spor, delvis parallelle spor, zikkzakkspor, over en vei og tilbake...
  • Legg sporet rett forbi de du trener sammen med/ rett forbi en hund....
 • Sporopptak
  • valg av rett retning. Bestem deg for hvordan du vil trene dette. Hva gjør du når han går bakspor?
  • Interesse for å finne gjenstander i sporet, kan hjelpe i treningen.
  • Pass på å variere mønsteret. Ikke alltid ut fra en vei, til høyre, .....
  • Fortsett å gå et spor etterpå (så ikke Scott blir skuffet), men du kan også belønne kort tid etter rett retningsvalg.
  • Ved valg av bakspor: ta ham av sporet/ legg ham i bilen/ la ham komme til et "kjent" sted - dvs ingentingen nytt. Eksempler på spor i boken.
Foto Aud Venke Østerhus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar